Атестація педагогічних кадрів

Параметри за якими оцінюються результати фахової діяльності педагогічного працівника: