Діяльність

       

  Функціональні  обов'язки

   Функціональні обов’язки голови атестаційної комісії – організація роботи зі створення необхідних умов для проведення атестації педагогічних працівників.

          Голова атестаційної комісії повинен:

 -      ознайомитись із Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України та ознайомити з ним членів атестаційної комісії;

- скласти  план  підготовки та проведення атестації педагогічних працівників;

- ознайомити педагогічних працівників, які атестуються, із кваліфікаційними вимогами до педагогічних працівників, для яких встановлені кваліфікаційні     категорії;

- видати та проконтролювати виконання наказів:

- «Про атестацію педагогічних працівників у поточному навчальному році».

- «Про створення атестаційної комісії».

- «Про підсумки засідання атестаційної комісії».

- розподілити обов’язки між членами атестаційної комісії;

- затвердити план роботи АК, графік засідань комісії, графік проведення атестації, відвідування занять тощо;

- готувати та проводити засідання атестаційної комісії;

- контролювати правильність заповнення та оформлення документації;

- забезпечити методичну допомогу тим, хто атестується.

             Функціональні обов’язки заступника голови атестаційної комісії – виконання обов’язків голови комісії під час його відсутності.

         Функціональні обов’язки секретаря атестаційної комісії – організаційна та технічна робота з підготовки та проведення атестації.

           Секретар атестаційної комісії повинен:

- вести роз’яснювальну роботу щодо оформлення документів;

- приймати та реєструвати заяви від педагогічних працівників стосовно атестаційних питань;

- вести роботу з документацією: атестаційними листами, протоколами, наказами;

- вести протоколи засідань атестаційної комісії;

- складати  графік засідань атестаційної комісії та організовувати присутність на засіданні членів атестаційної та вчителів, які атестуються;

- інформувати про ймовірні зміни в нормативних документах, графіках тощо;

- готувати проекти наказів.

           Вимоги до члена атестаційної комісії

     Професійні:

- вища педагогічна освіта, крім категорії непедагогічних працівників, які входять до складу комісії;

- стаж педагогічної роботи не менше 5 років;

- наявність кваліфікаційної категорії;

- володіння нормативно-правовою базою з питань атестації педагогічних кадрів;

- освіченість у питаннях освітньої галузі та розвитку системи освіти на сучасному етапі.

     Комунікативні:

-       створення комфортного мікроклімату під час атестації;

- готовність до співпраці;

- володіння методами вирішення конфліктних питань;

- мовна культура.

          Члени атестаційної комісії мають право:

-       запитувати необхідну інформацію стосовно своєї компетенції;

- залучати експертів та брати участь у експертних групах;

- проводити співбесіди з педагогічними працівниками, які атестуються;

- впливати на діяльність комісії, процедуру прийняття рішень.

           Обов'язки членів атестаційної комісії:

- забезпечувати об’єктивність прийняття рішень;

- сприяти достовірності експертиз;

- захищати права педагогічних працівників, які підлягають атестації.


                                                               

  

Створіть свій вебсайт або інтернет-магазин за допомогою Mozello.

Швидко, просто, без програмування.

Поскаржитися на порушення Більше